INIFA 2022

Sihem Sayadi,Fondatrice & CEO, JURIDY LEGAL DESIGN (France)